OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.mariette-decor.cz Obchodní podmínky určují práva a povinnosti Dodavatele a Kupujícího a řídí se právem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se smluvní vztahy, pokud nejsou těmito obchodními podmínkami přesně upravené, občanským zákoníkem. Je- li smluvní stranou Kupující Podnikatel, řídí se smluvní vztahy, pokud nejsou těmito obchodními podmínkami přesně upravené, obchodním zákoníkem.

2. Základní údaje:

Dodavatel:

Radka Mikovcová, Ke Křížku 403, Doksy u Kladna, 273 64

IČ: 47525185

Bankovní detaily: FIO banka a.s.,

Čísla účtů:

2700720390/2010 (pro platby v CZK)

 

IBAN: CZ0920100000002700720390, BIC kód: SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kupující (Spotřebitel):

- Je to fyzická či právnická osoba, která nenakupuje výrobky či služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání.

Kupující (Podnikatel):

- je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání.

3. Objednávka zboží

Katalog zboží uvedený na stránkách www.mariette-decor.cz je katalogem dekorací šitých na míru nebo  metáže. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. Kupujícímu bude vždy potvrzena dostupnost zboží buď emailem nebo telefonicky. Podáním objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Cena v objednávce je vždy cena aktuální  Zákazník nemá nárok na další slevy (akční slevy), které nebyly platné v době uzavření objednávky.

Cena za dopravu bude zákazníkovi sdělena na základě jeho objednávky podle aktuálního ceníku  . Při změně sazebníku, dojde i ke změně poštovnéhol. Zboží je také možno vyzvednout osobně, a to bez nákladů na dopravu, v sídle Dodavatele

4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700720390/2010 , vedený u Fio banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Zboží s dostupností  3 týdny je odesíláno, tak aby byla tato lhůta splněna, za podmínky, že kupující dodrží termín platby, tj. úhrady do 5 prac.dní od přijetí objednávky..

V případě, že zboží není skladem, nebo není skladem v dostatečném množství je Kupující informován e-mailem či telefonicky a je dohodnuta náhrada zboží nebo storno objednávky.

Způsob dopravy:

Zboží, pokud není dohodnuto jinak, je zasíláno Českou poštou na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.

Zboží je také možno vyzvednout osobně v sídle Dodavatele,

Cena dopravy se řídí platným ceníkem České pošty a bude účtována podle skutečnosti nebo podle dohody. Zboží v hodnotě do 780,-Kč je účtována doprava včetně balného 60,- a bude odesláno jako pojištěné doporučené psaní, nad 780,- Kč je účtováno 120,- Kč a bude zasláno pojištěné jako balík do ruky nebo na poštu.

Platební podmínky:

Zboží je možno uhradit:

- bankovním převodem na výše uvedené bankovní účty

 

Převzetí zboží:

Před převzetím zboží doporučujeme si jej prohlédnout. Pokud zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, sepište na místě reklamaci s pracovníkem dopravce a tento záznam si nechte dopravcem potvrdit. Pokud po otevření zásilky zjistíte, že zboží bylo poškozeno bude Vám buď zboží vyměněno nebo vráceny peníze, za předpokladu, že Dodavateli bude předložen tento reklamační protokol.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující (Spotřebitel) má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od smlouvy. V této lhůtě musí tuto skutečnost oznámit Dodavateli písemně na adresu www.mariette-decor.cz nebo doporučenou poštou na adresu Dodavatele. Podmínkou vrácení zboží je následující:

- zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a nesmí být znehodnoceno

- pokud Kupující poruší originální obal u takových výrobků, u něhož se dá předpokládat, že by z hygienických či jiných důvodů nemohlo být dále používáno, není možné jej vrátit.

- spolu s vráceným zbožím je třeba doručit fakturu, dodací list nebo kopii objednávky

- náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník

UPOZORNĚNÍ: Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 OZ m.j. v případě, že zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele. Odstoupení od smlouvy tedy nemůže být uplatněno na nákup metráže a sjednané zakázce na míru, tj. také zboží s dostupností 3 týdny nebo při jakýchkoli  jiných úpravách na zaslaném zboží, např.zkrácením délky na přání Děkujeme za pochopení.

Pokud nebude objednávka do 14ti dnů od objednání zaplacena ze strany kupujícího, prodávájí objednávku stornuje, pokud se nedohodnou jinak

6. Reklamace a záruční podmínky:

Záruční lhůta, která je u spotřebního zboží stanovena, pro Kupujícího - Spotřebitele na 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba pro Kupujícího – Podnikatele se řídí Obchodním zákoníkem.

- jedná-li se o vadu odstranitelnou, má Kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění závady nebo na výměnu vadné části zboží.

- jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy

- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním zboží.

- reklamaci je nutné uplatnit písemně a doručit ji spolu se zbožím na adresu Dodavatele, takovým způsobem, aby přepravou nedošlo k dalšímu poškození zboží

Vyřízení reklamace:

Dodavatel po převzetí reklamace v zákonné lhůtě na reklamaci písemně odpoví a Kupujícímu oznámí způsob řešení reklamace.

7. Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem Kupujícího jeho osobní údaje a to jméno, adresu, telefon, email. Tyto údaje slouží k identifikaci zákazníka a správnému doručení objednávek.

Odsouhlasením obchodních podmínek je Kupující zařazen do databáze zákazníků a může být informován o probíhajících prodejních akcích a novinkách. Na žádost Kupujícího nebudou e-maily zasílány.